اوج هیجان در لیگ دسته اول / آبادان” برزیلیته” می شود یا شیراز “نه خسته کاکو” ؟

اوج هیجان در لیگ دسته اول / آبادان” برزیلیته” می شود یا شیراز “نه خسته کاکو” ؟
بازی فجرشهید سپاسی و نفت آبادان حکم فینال را دارد.فجر با یک مساوی لیگ برتری می شود و نفت حتما باید بازی را ببرد.

اوج هیجان در لیگ دسته اول / آبادان” برزیلیته” می شود یا شیراز “نه خسته کاکو” ؟

بازی فجرشهید سپاسی و نفت آبادان حکم فینال را دارد.فجر با یک مساوی لیگ برتری می شود و نفت حتما باید بازی را ببرد.
اوج هیجان در لیگ دسته اول / آبادان” برزیلیته” می شود یا شیراز “نه خسته کاکو” ؟

بک لینک رنک 1

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author