“هم صدایی آل سعود با رژیم صهیونیستی”

“هم صدایی آل سعود با رژیم صهیونیستی”
رایزن سیاسی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در واکنش به اتهامات نماینده سعودی در سازمان ملل گفت: هم صدایی یک کشور اسلامی با رژیم صهیونیستی در حمله به حزب الله، ضربه زدن به منافع جهان اسلام است.
۰۷:۳۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۵ اردیبهشت


“هم صدایی آل سعود با رژیم صهیونیستی”

رایزن سیاسی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در واکنش به اتهامات نماینده سعودی در سازمان ملل گفت: هم صدایی یک کشور اسلامی با رژیم صهیونیستی در حمله به حزب الله، ضربه زدن به منافع جهان اسلام است.
۰۷:۳۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۵ اردیبهشت


“هم صدایی آل سعود با رژیم صهیونیستی”

بک لینک رنک 8

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author