پوتین: این‌ دو رئیس‌جمهور را از “غرق‌شدن” نجات می‌دهم

پوتین: این‌ دو رئیس‌جمهور را از “غرق‌شدن” نجات می‌دهم
هر شریکی که در تنگنا قرار گیرد، روسیه حاضر است دست کمک برای او دراز کند، البته به شرط آن که خودش بخواهد.
۲۱:۰۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۶ فروردین


پوتین: این‌ دو رئیس‌جمهور را از “غرق‌شدن” نجات می‌دهم

هر شریکی که در تنگنا قرار گیرد، روسیه حاضر است دست کمک برای او دراز کند، البته به شرط آن که خودش بخواهد.
۲۱:۰۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۶ فروردین


پوتین: این‌ دو رئیس‌جمهور را از “غرق‌شدن” نجات می‌دهم

خرید بک لینک

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author