پیام “صادقیان” خطاب به هواداران پرسپولیس

پیام “صادقیان” خطاب به هواداران پرسپولیس
پیام صادقیان بعد از عقد قرارداد با مسوولان ماشین سازی و عضویت در این تیم، پیامی خطاب به هواداران پرسپولیس منتشر کرد.

پیام “صادقیان” خطاب به هواداران پرسپولیس

پیام صادقیان بعد از عقد قرارداد با مسوولان ماشین سازی و عضویت در این تیم، پیامی خطاب به هواداران پرسپولیس منتشر کرد.
پیام “صادقیان” خطاب به هواداران پرسپولیس

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author