عکس / قدردانی سرافراز از عوامل “کیمیا”

قدردانی از عوامل سریال کیمیا با حضور دکتر سرافراز رئیس رسانه ملی برگزار شد.
۰۹:۱۰ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


فانتزی

ابزار رسانه

label, , , , , , , , ,

About the author