خبرِ حمایت مالی سلمان از نتانیاهو “حذف شد”

خبرِ حمایت مالی سلمان از نتانیاهو “حذف شد”
عربستان سعودی، شبکه فرانسوی”فرانس ۲۴” را وادار کرد خبرِ مربوط به حمایت مالی ملک سلمان از ستاد انتخاباتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را حذف کند.
۲۱:۳۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۲ اردیبهشت


خبرِ حمایت مالی سلمان از نتانیاهو “حذف شد”

عربستان سعودی، شبکه فرانسوی”فرانس ۲۴” را وادار کرد خبرِ مربوط به حمایت مالی ملک سلمان از ستاد انتخاباتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را حذف کند.
۲۱:۳۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۲ اردیبهشت


خبرِ حمایت مالی سلمان از نتانیاهو “حذف شد”

خرید بک لینک

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author