حذف “اجبار” از طرح هدایت تحصیلی

حذف “اجبار” از طرح هدایت تحصیلی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه «اجبار» را از هدایت تحصیلی برداشته‌ایم گفت: مشکلات مربوط به هدایت تحصیلی حل شده است.
۱۳:۲۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۲ مرداد


حذف “اجبار” از طرح هدایت تحصیلی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه «اجبار» را از هدایت تحصیلی برداشته‌ایم گفت: مشکلات مربوط به هدایت تحصیلی حل شده است.
۱۳:۲۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۲ مرداد


حذف “اجبار” از طرح هدایت تحصیلی

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author