۳۵۰ حمله شیمیایی رژیم صدام به ایران

۳۵۰ حمله شیمیایی رژیم صدام به ایران
ایران در طول هشت سال دفاع مقدس، ۳۵۰ بار مورد حملات شیمیایی رژیم بعثی صدام قرار گرفت. این حملات ۵۵ هزار جانباز شیمیایی بر جای گذاشت. آمریکا و کشورهای اروپایی مهمترین تامین کننده تسلیحات شیمیایی رژیم صدام بودند.
۰۷:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


۳۵۰ حمله شیمیایی رژیم صدام به ایران

ایران در طول هشت سال دفاع مقدس، ۳۵۰ بار مورد حملات شیمیایی رژیم بعثی صدام قرار گرفت. این حملات ۵۵ هزار جانباز شیمیایی بر جای گذاشت. آمریکا و کشورهای اروپایی مهمترین تامین کننده تسلیحات شیمیایی رژیم صدام بودند.
۰۷:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


۳۵۰ حمله شیمیایی رژیم صدام به ایران

مدرسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author