ولک ها سلاطین جدید لیگ برتر/ نفت آبادان 1 ـ سپاهان صفر؛ با حاج صفی هم نشد

ولک ها سلاطین جدید لیگ برتر/ نفت آبادان 1 ـ سپاهان صفر؛ با حاج صفی هم نشد
سپاهان دومین شکست خود را در لیگ برتر مقابل نفت آبادان تحمل کرد. تیمی که از سپاهان، تراکتور و صبا گل نخورد.

ولک ها سلاطین جدید لیگ برتر/ نفت آبادان 1 ـ سپاهان صفر؛ با حاج صفی هم نشد

سپاهان دومین شکست خود را در لیگ برتر مقابل نفت آبادان تحمل کرد. تیمی که از سپاهان، تراکتور و صبا گل نخورد.
ولک ها سلاطین جدید لیگ برتر/ نفت آبادان 1 ـ سپاهان صفر؛ با حاج صفی هم نشد

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author