ولز 1-0 ایرلند شمالی / گرت بیل و یارانش تاریخ ساز شدند

ولز 1-0 ایرلند شمالی / گرت بیل و یارانش تاریخ ساز شدند
تیم ملی ولز به جمع 8 تیم برتر اروپا رسید.

ولز 1-0 ایرلند شمالی / گرت بیل و یارانش تاریخ ساز شدند

تیم ملی ولز به جمع 8 تیم برتر اروپا رسید.
ولز 1-0 ایرلند شمالی / گرت بیل و یارانش تاریخ ساز شدند

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author