مرکل: باید متحد شویم

مرکل: باید متحد شویم
صدراعظم آلمان در نخستین واکنش به اعلام نتایج همه پرسی در انگلیس، تاکید کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید متحدتر از قبل شوند.
۱۵:۲۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۴ تیر


مرکل: باید متحد شویم

صدراعظم آلمان در نخستین واکنش به اعلام نتایج همه پرسی در انگلیس، تاکید کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید متحدتر از قبل شوند.
۱۵:۲۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۴ تیر


مرکل: باید متحد شویم

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author