مدیرعامل بانک صادرات استعفا داد

مدیرعامل بانک صادرات استعفا داد
اسماعیل لله گانی مدیرعامل بانک صادرات ایران استعفانامه خود را به وزیر اقتصاد تقدیم کرد.
۱۶:۳۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


مدیرعامل بانک صادرات استعفا داد

اسماعیل لله گانی مدیرعامل بانک صادرات ایران استعفانامه خود را به وزیر اقتصاد تقدیم کرد.
۱۶:۳۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


مدیرعامل بانک صادرات استعفا داد

خرید vpn نت باران

موزیک جوان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author