عکس/ از سیگار کشیدن مهران مدیری تا آخرین تصویر داود رشیدی

عکس/ از سیگار کشیدن مهران مدیری تا آخرین تصویر داود رشیدی
نگاهی به برخی از تصاویر و رخدادهای جذاب از دریچه دوربین عکاسان در روز شنبه، ۶ شهریور ۹۵
۱۲:۴۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


عکس/ از سیگار کشیدن مهران مدیری تا آخرین تصویر داود رشیدی

نگاهی به برخی از تصاویر و رخدادهای جذاب از دریچه دوربین عکاسان در روز شنبه، ۶ شهریور ۹۵
۱۲:۴۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


عکس/ از سیگار کشیدن مهران مدیری تا آخرین تصویر داود رشیدی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author