عبدالله کرمی در تمرین فولاد (عکس)

عبدالله کرمی در تمرین فولاد (عکس)
عبدالله کرمی پس از اینکه در باشگاه فولاد حاضر شد، در تمرین امروز سرخ پوشان اهوازی شرکت کرد.

عبدالله کرمی در تمرین فولاد (عکس)

عبدالله کرمی پس از اینکه در باشگاه فولاد حاضر شد، در تمرین امروز سرخ پوشان اهوازی شرکت کرد.
عبدالله کرمی در تمرین فولاد (عکس)

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author