روحانی: در دفاع مقتدرانه مصممیم

روحانی: در دفاع مقتدرانه مصممیم
رئیس جمهور: ما در عین آمادگی برای دفاع مقتدرانه ،هرگز به فکر تجاوز به حقوق دیگران نبوده و نیستیم و انگیزه دفاع از تمامیت ارضی ، شرف ، ملت و نظام در میان نیروهای مسلح ، یک انگیزه بزرگ معنوی را در میان آنان ایجاد کرده است.
۲۱:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


روحانی: در دفاع مقتدرانه مصممیم

رئیس جمهور: ما در عین آمادگی برای دفاع مقتدرانه ،هرگز به فکر تجاوز به حقوق دیگران نبوده و نیستیم و انگیزه دفاع از تمامیت ارضی ، شرف ، ملت و نظام در میان نیروهای مسلح ، یک انگیزه بزرگ معنوی را در میان آنان ایجاد کرده است.
۲۱:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


روحانی: در دفاع مقتدرانه مصممیم

خرید vpn ارزان

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author