در اعتراض به جدال هواداران بر سر کی روش و برانکو/طارمی و بیرانوند پست های اینستاگرام شان راپاک کردند

در اعتراض به جدال هواداران بر سر کی روش و برانکو/طارمی و بیرانوند پست های اینستاگرام شان راپاک کردند
این روزها جنگ و جدل برانکو و کی روش ابعاد وسیعی پیدا کرده و در این میان هواداران پرسپولیس هم موضع گیری هایی عمدتا به نفع برانکو داشته اند.

در اعتراض به جدال هواداران بر سر کی روش و برانکو/طارمی و بیرانوند پست های اینستاگرام شان راپاک کردند

این روزها جنگ و جدل برانکو و کی روش ابعاد وسیعی پیدا کرده و در این میان هواداران پرسپولیس هم موضع گیری هایی عمدتا به نفع برانکو داشته اند.
در اعتراض به جدال هواداران بر سر کی روش و برانکو/طارمی و بیرانوند پست های اینستاگرام شان راپاک کردند

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author