تیتری که منتشر نشده از سوی علی کریمی تکذیب شد!

تیتری که منتشر نشده از سوی علی کریمی تکذیب شد!
درحالی که بیشتر روزنامه های ورزشی صبح سه شنبه تیتری درباره حضور علی کریمی در پرسپولیس داشتند ، او نیمه شب این تیتر را تکذیب کرد.

تیتری که منتشر نشده از سوی علی کریمی تکذیب شد!

درحالی که بیشتر روزنامه های ورزشی صبح سه شنبه تیتری درباره حضور علی کریمی در پرسپولیس داشتند ، او نیمه شب این تیتر را تکذیب کرد.
تیتری که منتشر نشده از سوی علی کریمی تکذیب شد!

نخبگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author