این آلمان گل نمی خورد / رزرو دستکش های طلایِی برای مانوئل نویر

این آلمان گل نمی خورد / رزرو دستکش های طلایِی برای مانوئل نویر
تیم ملی آلمان تا به حال در یورو 2016 گلی نخورده است.

این آلمان گل نمی خورد / رزرو دستکش های طلایِی برای مانوئل نویر

تیم ملی آلمان تا به حال در یورو 2016 گلی نخورده است.
این آلمان گل نمی خورد / رزرو دستکش های طلایِی برای مانوئل نویر

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author