ایران رکورد صرب ها را شکست

ایران رکورد صرب ها را شکست
با برد ایران مقابل صربستان در ست چهارم این اولین دیدار حریف در لیگ جهانی است که به بازی پنجم کشیده می شود.

ایران رکورد صرب ها را شکست

با برد ایران مقابل صربستان در ست چهارم این اولین دیدار حریف در لیگ جهانی است که به بازی پنجم کشیده می شود.
ایران رکورد صرب ها را شکست

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author