انگلیس در روند خروج از اتحادیه «وقت‌کُشی» نکند

انگلیس در روند خروج از اتحادیه «وقت‌کُشی» نکند
صدراعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر ایتالیا در نشست خبری مشترک در برلین، اعلام خروج رسمی انگلیس را از اتحادیه اروپا خواستار شدند.
۰۷:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


انگلیس در روند خروج از اتحادیه «وقت‌کُشی» نکند

صدراعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر ایتالیا در نشست خبری مشترک در برلین، اعلام خروج رسمی انگلیس را از اتحادیه اروپا خواستار شدند.
۰۷:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


انگلیس در روند خروج از اتحادیه «وقت‌کُشی» نکند

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author