امسال به تیم ملی برمی‌گردم/ گردانی: هواداران ماشین از تراکتور بیشتر هستند

امسال به تیم ملی برمی‌گردم/ گردانی: هواداران ماشین از تراکتور بیشتر هستند
مدافع تیم ماشین سازی تبریز اعتقاد دارد تیم ماشین سازی در فصل آینده لیگ برتر نتایج آبرومندی کسب می کند.

امسال به تیم ملی برمی‌گردم/ گردانی: هواداران ماشین از تراکتور بیشتر هستند

مدافع تیم ماشین سازی تبریز اعتقاد دارد تیم ماشین سازی در فصل آینده لیگ برتر نتایج آبرومندی کسب می کند.
امسال به تیم ملی برمی‌گردم/ گردانی: هواداران ماشین از تراکتور بیشتر هستند

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author