افزایش ذخیره معدن طلای موته اصفهان

افزایش ذخیره معدن طلای موته اصفهان
ذخیره معدن طلای موته اصفهان بیش از ۱/۲ میلیون تن افزایش یافت.
۱۳:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


افزایش ذخیره معدن طلای موته اصفهان

ذخیره معدن طلای موته اصفهان بیش از ۱/۲ میلیون تن افزایش یافت.
۱۳:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


افزایش ذخیره معدن طلای موته اصفهان

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author