آغاز جنگ استقلال و پرسپولیس/ شعار علیه منصوریان در تمرین سرخپوشان

آغاز جنگ استقلال و پرسپولیس/ شعار علیه منصوریان در تمرین سرخپوشان
هواداران پرسپولیس خیلی زود جنگ خود با استقلالی ها را شروع کردند.

آغاز جنگ استقلال و پرسپولیس/ شعار علیه منصوریان در تمرین سرخپوشان

هواداران پرسپولیس خیلی زود جنگ خود با استقلالی ها را شروع کردند.
آغاز جنگ استقلال و پرسپولیس/ شعار علیه منصوریان در تمرین سرخپوشان

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author