پس از “پل پیشگو” این بار یک پنگوئن نتایج یورو را پیش بینی می کند

پس از “پل پیشگو” این بار یک پنگوئن نتایج یورو را پیش بینی می کند
پل،نام هشت پایی بود که نتایج بازی ها را در جام جهانی 2010 پیش بینی می کرد.

پس از “پل پیشگو” این بار یک پنگوئن نتایج یورو را پیش بینی می کند

پل،نام هشت پایی بود که نتایج بازی ها را در جام جهانی 2010 پیش بینی می کرد.
پس از “پل پیشگو” این بار یک پنگوئن نتایج یورو را پیش بینی می کند

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author