بختیار رحمانی برای پوشیدن شماره “7 ” رقیب پیدا کرد!

بختیار رحمانی برای پوشیدن شماره “7 ” رقیب پیدا کرد!
امیر تتلو خواننده زیر زمینی که علاقه زیادی دارد پایش به فوتبال باز شود به سرمربی استقلال پیام داده که او لیاقت پوشیدن فرهاد مجیدی را دارد.

بختیار رحمانی برای پوشیدن شماره “7 ” رقیب پیدا کرد!

امیر تتلو خواننده زیر زمینی که علاقه زیادی دارد پایش به فوتبال باز شود به سرمربی استقلال پیام داده که او لیاقت پوشیدن فرهاد مجیدی را دارد.
بختیار رحمانی برای پوشیدن شماره “7 ” رقیب پیدا کرد!

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author