وقتی ” ماراکانا” آزادی شد

وقتی ” ماراکانا” آزادی شد
ملی پوشان والیبال ایران مقابل لهستان با نتیجه سه بر دو شکست خوردند اما آنچه که مهم بود سنگ تمامی بود که هواداران برای آنها گذاشتند.

وقتی ” ماراکانا” آزادی شد

ملی پوشان والیبال ایران مقابل لهستان با نتیجه سه بر دو شکست خوردند اما آنچه که مهم بود سنگ تمامی بود که هواداران برای آنها گذاشتند.
وقتی ” ماراکانا” آزادی شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author