سایت “العالم” هک شد

سایت “العالم” هک شد
هکرهای وابسته به جبهه تکفیری-صهیونیستی، سایت شبکه “العالم” را هک کردند.
۱۶:۲۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۶ مرداد


سایت “العالم” هک شد

هکرهای وابسته به جبهه تکفیری-صهیونیستی، سایت شبکه “العالم” را هک کردند.
۱۶:۲۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۶ مرداد


سایت “العالم” هک شد

اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author