“پاشا” حاضر به دیدن شاه سعودی نشد

“پاشا” حاضر به دیدن شاه سعودی نشد
پوشاندن مجسمه یکی از قهرمانانِ ملی مصر همزمان با سفر پادشاه عربستان به این کشور، سوژه کاربران شبکه های اجتماعی در مصر شد.
۱۹:۵۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۲ فروردین


“پاشا” حاضر به دیدن شاه سعودی نشد

پوشاندن مجسمه یکی از قهرمانانِ ملی مصر همزمان با سفر پادشاه عربستان به این کشور، سوژه کاربران شبکه های اجتماعی در مصر شد.
۱۹:۵۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۲ فروردین


“پاشا” حاضر به دیدن شاه سعودی نشد

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author