خاطره ملی پوش ایران از سفره هفت سینی که بین دو نیمه بازی با” نانت” فرانسه چیدند

دروازه بان سابق تیم ملی خاطره جالبی را از عید نوروز تعریف می کند.

خرید غذا

خرید غذا

label, , , , , , , , ,

About the author