برانکو و بازیکنان کاره ای نیستند، “3090”پرسپولیس را به اینجا رسانده!

برانکو و بازیکنان کاره ای نیستند، “3090”پرسپولیس را به اینجا رسانده!
حسینی مجری سامانه پیامکی می گوید تا قبل از حضور آنها در پرسپولیس این تیم در رده شانزدهم جدول رده بندی بوده است.

برانکو و بازیکنان کاره ای نیستند، “3090”پرسپولیس را به اینجا رسانده!

حسینی مجری سامانه پیامکی می گوید تا قبل از حضور آنها در پرسپولیس این تیم در رده شانزدهم جدول رده بندی بوده است.
برانکو و بازیکنان کاره ای نیستند، “3090”پرسپولیس را به اینجا رسانده!

فروش بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author