رد برخی برداشتها از مبحث فقهی “صلاة مسافر”

رد برخی برداشتها از مبحث فقهی “صلاة مسافر”
مدیر روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد : برخی برداشتها از جلسه درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای درباره مبحث فقهی”صلاة مسافر”، فاقد اعتبار و استناد است.
۱۹:۲۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۵ اردیبهشت


رد برخی برداشتها از مبحث فقهی “صلاة مسافر”

مدیر روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد : برخی برداشتها از جلسه درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای درباره مبحث فقهی”صلاة مسافر”، فاقد اعتبار و استناد است.
۱۹:۲۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۵ اردیبهشت


رد برخی برداشتها از مبحث فقهی “صلاة مسافر”

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author