“کلی” در قاب های ابدی / 10 تصویر فراموش نشدنی از محمدعلی

“کلی” در قاب های ابدی / 10 تصویر فراموش نشدنی از محمدعلی
محمد علی، بوکسور اسطوره‌ای آمریکا که مشت‌های سریع و شخصیت سرکش‌اش جهان را مسحور خود ساخته بود در سن ۷۴ سالگی درگذشت.

“کلی” در قاب های ابدی / 10 تصویر فراموش نشدنی از محمدعلی

محمد علی، بوکسور اسطوره‌ای آمریکا که مشت‌های سریع و شخصیت سرکش‌اش جهان را مسحور خود ساخته بود در سن ۷۴ سالگی درگذشت.
“کلی” در قاب های ابدی / 10 تصویر فراموش نشدنی از محمدعلی

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author