بدهی ۳۵ میلیارد به پرسپولیس نداریم/ پرونده در دادگاه باز است

توضیح شرکت ریحان فیلم؛

بدهی ۳۵ میلیارد به پرسپولیس نداریم/ پرونده در دادگاه باز است

بدهی ۳۵ میلیارد به پرسپولیس نداریم/ پرونده در دادگاه باز است

شرکتی که برای قرارداد همکاری ۷ میلیارد تومان به باشگاه پرسپولیس پرداخته کرده بود، بدهی به این باشگاه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ریحان فیلم با ارسال جوابیه ای به گزارش (اختلاف بین اعضای هیات مدیره؛ بن بست در جلسه شبانه پرسپولیسی‌ها / تماس یک وزیر کار را پیچیده کرد) توضیحاتی را در این مورد ارائه کرد. متن توضیح این شرکت به شرح زیر است:

«عطف به انتشار خبر «بن بست در جلسه شبانه پرسپولیسی ها تماس یک وزیر کار را پیچیده کرد» که در آن خبرگزاری منتشر شده است و اسم شرکت ریحان فیلم بعنوان بدهکار مبلغ ۳۵ میلیارد تومان قید شده و دلیل عدم انعقاد پرسپولیس با شرکت ریحان فیلم به نقل از آقای رسول پناه بدهی شرکت ریحان فیلم قید شده است.

به اطلاع می رساند که پرسپولیس و ریحان فیلم یک قرارداد بیشتر ندارند و آن به مبلغ ۷ میلیارد تومان بوده است که اتفاقاً ۶ ماه زودتر از قرارداد این مبلغ به حساب باشگاه نقداً بصورت چک رمزدار واریز شد و پرسپولیس بدون هیچ دلیل موجهی از اجرای این قرارداد خودداری کرد و به هر دلیل با شرایط سهل تری با شرکت دیگری قرارداد منعقد کرد و از باز پرداخت بدهی خود به این شرکت تا این لحظه خودداری کرده است و پرونده بدهی باشگاه در حال حاضر در دادسرای رسانه مفتوح است.

بنابراین بدهی ۳۵ میلیارد تومانی ریحان به پرسپولیس کذب محض است و منتشرکنندگان آن با فرار به جلو قصد دارند که اذهان طرفداران باشگاه را به سمت دیگری معطوف کرده تا به اهداف غیراخلاقی خود سریعتر نائل گردند.

مستدعی است چنانچه مستندات بدهکاری ریحان فیلم را دارید منتشر کنید در غیر اینصورت ضمن تکذیب خبر نسبت به اعاده حیثیت این شرکت اقدام مقتضی صورت دهید. بدیهی است این حق برای این شرکت محفوظ است تا با مراجعه به دستگاه قضایی اقدامات حقوقی خود را در جهت اعاده حیثیت بر علیه منتشرکنندگان این اخبار کذب را پیگیری کند.»

label, , ,

About the author