انتقام رانیری از رانیری/ یونایتد 2-1-لسترسیتی؛ اولین جام “مو” با شیاطین

انتقام رانیری از رانیری/ یونایتد 2-1-لسترسیتی؛ اولین جام “مو” با شیاطین
منچستریونایتد موفق شد با نتیجه 2-1، لسترسیتی را شکست دهد و قهرمان کامیونیتی شیلد شود.

انتقام رانیری از رانیری/ یونایتد 2-1-لسترسیتی؛ اولین جام “مو” با شیاطین

منچستریونایتد موفق شد با نتیجه 2-1، لسترسیتی را شکست دهد و قهرمان کامیونیتی شیلد شود.
انتقام رانیری از رانیری/ یونایتد 2-1-لسترسیتی؛ اولین جام “مو” با شیاطین

عکس های داغ جدید

label, , , , , , , , , , ,

About the author