مرزبندی قاطع “ایستاده در غبار” با اولاد یهودا

مرزبندی قاطع “ایستاده در غبار” با اولاد یهودا
تهیه کننده فیلم سینمایی “ایستاده در غبار” بدون لحظه ای درنگ و مصلحت اندیشی، بر استواری در خط سرخ شهادت و مرزبندی دیدگاه هایش با اولاد یهودا تاکید کرد.
۱۶:۴۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد


مرزبندی قاطع “ایستاده در غبار” با اولاد یهودا

تهیه کننده فیلم سینمایی “ایستاده در غبار” بدون لحظه ای درنگ و مصلحت اندیشی، بر استواری در خط سرخ شهادت و مرزبندی دیدگاه هایش با اولاد یهودا تاکید کرد.
۱۶:۴۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد


مرزبندی قاطع “ایستاده در غبار” با اولاد یهودا

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author