نشست خبری مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور

نشست خبری مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن پاسخ به سوالات خبرنگاران، مسائل و موضوعات مرتبط با بازنشستگان را تشریح کرد.
۱۰:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


نشست خبری مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن پاسخ به سوالات خبرنگاران، مسائل و موضوعات مرتبط با بازنشستگان را تشریح کرد.
۱۰:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


نشست خبری مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author