“گوهران” گونه جدید جو مقاوم

“گوهران” گونه جدید جو مقاوم
پژوهشگران کشور در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد، موفق شدند گونه جدید جو تولید کنند که به خشکی آخر فصل مقاوم است.
۱۰:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


“گوهران” گونه جدید جو مقاوم

پژوهشگران کشور در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد، موفق شدند گونه جدید جو تولید کنند که به خشکی آخر فصل مقاوم است.
۱۰:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


“گوهران” گونه جدید جو مقاوم

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author