عنوان بهتر گلر آسیا، با تلاش کل تیم به دست آمد/ حسینی: حمایت کنند، قهرمان جهان می‌شویم

عنوان بهتر گلر آسیا، با تلاش کل تیم به دست آمد/ حسینی: حمایت کنند، قهرمان جهان می‌شویم
برترین دروازه بان فوتبال ساحلی آسیا معتقد است این رشته نیاز به حمایت بیشتری دارد تا بتواند در سطح دنیا به موفقیت های بیشتری برسد.

عنوان بهتر گلر آسیا، با تلاش کل تیم به دست آمد/ حسینی: حمایت کنند، قهرمان جهان می‌شویم

برترین دروازه بان فوتبال ساحلی آسیا معتقد است این رشته نیاز به حمایت بیشتری دارد تا بتواند در سطح دنیا به موفقیت های بیشتری برسد.
عنوان بهتر گلر آسیا، با تلاش کل تیم به دست آمد/ حسینی: حمایت کنند، قهرمان جهان می‌شویم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author