برای بازی با ایران / مدافع تیم ملی قطر کنار گذاشته شد

برای بازی با ایران / مدافع تیم ملی قطر کنار گذاشته شد
مدافع تیم ملی فوتبال قطر برای بازی با تیم ملی ایران از لیست عنابی‌ها کنار گذاشته شد.

برای بازی با ایران / مدافع تیم ملی قطر کنار گذاشته شد

مدافع تیم ملی فوتبال قطر برای بازی با تیم ملی ایران از لیست عنابی‌ها کنار گذاشته شد.
برای بازی با ایران / مدافع تیم ملی قطر کنار گذاشته شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author