ادعای رسانه نزدیک به باشگاه پرسپولیس/بازهم با پول فدراسیون از استقلال امتیاز کسر نمی‌شود
description

ادعای رسانه نزدیک به باشگاه پرسپولیس/بازهم با پول فدراسیون از استقلال امتیاز کسر نمی‌شود

ادعای رسانه نزدیک به باشگاه پرسپولیس/بازهم با پول فدراسیون از استقلال امتیاز کسر نمی‌شودروزنامه پیروزی مدعی شده که فدراسیون فوتبال …