هنوز قراردادها برای ثبت دستمان نرسیده است/ شهبازی: درباره زکی‌پور نمی‌توانم اظهارنظر کنم
description

هنوز قراردادها برای ثبت دستمان نرسیده است/ شهبازی: درباره زکی‌پور نمی‌توانم اظهارنظر کنم

هنوز قراردادها برای ثبت دستمان نرسیده است/ شهبازی: درباره زکی‌پور نمی‌توانم اظهارنظر کنمرئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ گفت: …