خاکزاد: رسول مقابل پرسپولیس روی نیمکت می‌نشیند/ شایعه برکناری خطیبی، کار مخالفان است
description

خاکزاد: رسول مقابل پرسپولیس روی نیمکت می‌نشیند/ شایعه برکناری خطیبی، کار مخالفان است

خاکزاد: رسول مقابل پرسپولیس روی نیمکت می‌نشیند/ شایعه برکناری خطیبی، کار مخالفان استسرپرست تیم ماشین سازی تبریز شایعه برکناری رسول …