در مصاحبه با برنامه “Programa do Jo”/ نیمار: در رختکن بارسلونا کاتالانی حرف نمی‌زنیم

در مصاحبه با برنامه “Programa do Jo”/ نیمار: در رختکن بارسلونا کاتالانی حرف نمی‌زنیم
نیمار سه سال پیش به بارسلونا پیوست؛ در انتقالی که جنجالی بود و حواشیش هنوز هم ادامه دارند.

در مصاحبه با برنامه “Programa do Jo”/ نیمار: در رختکن بارسلونا کاتالانی حرف نمی‌زنیم

نیمار سه سال پیش به بارسلونا پیوست؛ در انتقالی که جنجالی بود و حواشیش هنوز هم ادامه دارند.
در مصاحبه با برنامه “Programa do Jo”/ نیمار: در رختکن بارسلونا کاتالانی حرف نمی‌زنیم

پایگاه خبری مبارز

label, , , , , , , , , , ,

About the author