کاویانپور: هافبک دفاعی خوب، مثل نگین‌انگشتر است/ برانکو محکوم است، باید پرسپولیس را قهرمان کند
description

کاویانپور: هافبک دفاعی خوب، مثل نگین‌انگشتر است/ برانکو محکوم است، باید پرسپولیس را قهرمان کند

کاویانپور: هافبک دفاعی خوب، مثل نگین‌انگشتر است/ برانکو محکوم است، باید پرسپولیس را قهرمان کندهافبک سابق پرسپولیس خطاب به کمال …