ایات قرانی بسیار مجرب برای دفع فقر و بی پولی

در این پست از سایت علوم غریبه ایات قرانی بسیار مجرب برای دفع فقر و بی پولی را قرار داده ایم که بسیار معتبر و کارگشا هستند

ایات قرانی بسیار مجرب برای دفع فقر و بی پولی

ایات قرانی بسیار مجرب برای دفع فقر و بی پولی از سایت علوم غریبه برای شما دوستان عزیز

 

#ایمنی_از_ترس

🌸✨ پیامبر ص ؛

سوره سبأ را بنویسد و بر خود

آویزد تا هیچ جنبنده مزاحمی

به او نزدیک نشود و اگر بشوید

و بنوشد و بر خود پاشد

ترسش می‌ریزد✨

📚 تفسیرالبرهان ۴/۵۰۴

…………………………..

#ذکر

#برکت_کیف_پول

✍ اگر کسے از اهل بازار سوره

مبارڪه حجر را خالصانه بنویسد

و در کیف پول خود نهد منافع او

بسیار خواهد شد ان شاالله ✨

📚 خواص آیات قرآن ۹۸

……………………..

#ثروت

🌸✨هر کس به خواندن سوره

والذاریات ادامه دهد و حداقل

یک بار در روز بخواند ثروت

حلال برای او رسد بطوری

که متحیر شود✨

📚 ختومات مقدم

……………………..

#وسعت_رزق

🌸امام علی ع؛

اگر طالب رزق و روزے و ثروت زیاد

هستے و مےخواهے زود بہ آرزوهایت

برسے پس بخوان《سوره حمد》را

ڪہ اسرار عجیبے در آن نهفتہ

است

📚 همان ۶۶

……………………..

#ثروت_بیشمار

🌸هر کس روز جمعه ۲۰ یا ۴۰

مرتبه جهت ثروتمند شدن این آیه

را بخواند حتما تا جمعه آینده

اثرش ظاهر خواهد شد

📚 گل‌های ارغوان ۳/۱۶۰

……………………

#رونق_کسب

🌸هر کس با ایمان سوره مؤمن

را با نیت خالص و توجه به خدا و

معنی آن و با وضو بنویسد و بر

دیوار مغازه آویزان کند

کسبش زیاد شود

📚 خواص آیات قرآن کریم ۱۴۴

………………………..

#برکت_و_دفع_فقر

پیامبر اکرم ﷺ؛

هنگام ورود به خانه حمد و توحید

بخوان تا خدا فقر را دور کرده

و برکت را به حدّی زیاد کند که

به همسایگانت نیز برسد

همان ۶۵

مجرب است✨

……………………………….

ایات قرانی بسیار مجرب برای دفع فقر و بی پولی

…………………………

از این که از سایت علوم غریبه دیدن فرمودید بسیار خردسند هستیم.🌸✨

خوب کمی توضیحات برای شما د رمورد افزایش رزق و روزی میدهیم✨ :

اینکه برای اینکه در زمینه رزق و روزی دعاهای بالا مستجاب شود و یا تاثیر گذار باشد شما حتما باید ابتدا به این اعمال و دعاهای اعتقاد قلبی داشته باشید.

و پس از اینکه اعتقاد قلبی پیدا کردید با ایمان و نیت خالص انجام دهید حتما نتیجه خواهید گرفت.

میتوانید مقاله ای را در مورد گرفتن نتجه درست از حاجات را مطالعه فرمایید با کلیک در اینجا📚

مجموعه دعاهای بسیار مجرب برای ادای قرض و دوری فقر

مجموعه دعاهای بسیار مجرب برای ادای قرض و دوری فقر با سلام خدمت همراهان عزیز سایت علوم غریبه در این پست برای شما مجموعه دعاهای بسیار مجرب برای ادای قرض و دوری فقر را قرار داد ایم

مجموعه دعاهای بسیار مجرب برای ادای قرض و دوری فقر

مجموعه دعاهای بسیار مجرب برای ادای قرض و دوری فقر :

با سلام خدمت همراهان عزیز سایت علوم غریبه در این پست برای شما مجموعه دعاهای بسیار مجرب برای ادای قرض و دوری فقر را قرار داد ایم

#آسانی_اسباب_رزق

🌸✨ آیه ۳۱ یونس را بر ورق

بنویسد و بر خرقه کبودی بپیچد

و بر بازوی راست بندد اسباب

رزق بر وی آسان شود✨

📚 تحفة الاسرار ۳۲۶

………………………………..

#دفع_فقر

🌸✨هر کس در هر چهار رکن خانه

خود صد بار 《یا رَزّاق》 بخواند

پریشانی و عسرت و فقر به

آن خانه راه نیابد✨

📚 بحرالغرائب ۴۱

………………………………..

#ثروت

🌸✨روز پنجشنبه از برای

مال و ثروت دو رکعت نماز و بعد

《سوره یس》را بخواند و این

عمل را تا سه رو انجام دهد

مجرب خواهد بود✨

📚 دوهزار ختم ۱۲۹۸

……………………………..

#ثروتمند_شدن

🌸✨پیامبر اکرم ص ؛

هر کس در شبانه روز ۱۰۰ مرتبه

ذکر 《یا مُحسِن》 را بگوید

ثروتمند خواهد شد این ذکر

به تجربه ثابت شده✨

📚 ختوم و اذکار ۱۲۴

………………………………

#گذر_از_سختیها

🌸✨جهت زوال سختی زندگی

و دفع شر دشمن و فقر و برای

توانگری و ادای دین و قرض

۳۶۰ مرتبه سوره قدر را بخواند✨

📚 ختومات مقدم ۲۲۸

……………………………….

#وسعت_رزق

🌸✨هر ڪس در تهیه نفقه عیال مانده

و بہ فقر و ڪمی روزه گرفتار شده

بر اسم《الڪــریم‌》 مداومت

نماید روزی او از جاییڪه

گمان ندارد می رسد✨

📚 دو هزار

……………………………….

#وسعت_رزق

🌸✨مداومت بر اسم شریفه

《 یا شکور 》

برای وسعت رزق و روزی

مجرب است✨

……………………………….

از این که از سایت علوم غریبه دیدن فرمودید بسیار خردسند هستیم.🌸✨

خوب کمی توضیحات برای شما د رمورد افزایش رزق و روزی میدهیم✨ :

اینکه برای اینکه در زمینه رزق و روزی دعاهای بالا مستجاب شود و یا تاثیر گذار باشد شما حتما باید ابتدا به این اعمال و دعاهای اعتقاد قلبی داشته باشید.

و پس از اینکه اعتقاد قلبی پیدا کردید با ایمان و نیت خالص انجام دهید حتما نتیجه خواهید گرفت.

میتوانید مقاله ای را در مورد گرفتن نتجه درست از حاجات را مطالعه فرمایید با کلیک در اینجا📚

دعا افزایش رزق و روزی

دعا افزایش رزق و روزی

دعا افزایش رزق و روزی:

امروز برای شما در اولین پست افزایش رزق و و روزی دعا ها و اعمال کاربردی برای افزایش رزق و روزی قرار داده ایم دعا افزایش رزق و روزی

 

#بیشتر_شدن_روزی

🌸✨ اگر کسی بعد از نماز جمعه

آیه ۲۶ سوره اعراف را بنویسد و در

منزل یا دکان خود بیاویزد روزی

بر وی فراخ گردد✨

📚 اسرار المقاصد۱۰۱

 

۲:

#خلاصی_از_فلاکت

🌸✨ اگر کسی حیران روزگار و

سرگردان بود و احوال او بگدایی

رسید هر روز ۲۰۰۱ بار دعای بالا را

بخواند رزق بر او گشاده شود✨

📚 کونوز الاسرار ۱۱۰/۱

 

۳:

#پرداخت_قرض

🌸✨خواندن ۳۶۰ مرتبه

《سوره قدر》 برای دفع فقر و

زوال سختی‌ها و احتیاج و رسیدن

به ثروت و پرداخت قرض‌ها

از مجربات است✨

📚 مخازن۴۹۵/۱

 

#امان_از_فقر_و_پریشانی

🌸✨ هرکس در هر چهار رکن

خانه خود ۱۰۰ بار 《یا رَزّاق》

بخواند پریشانی و عسرت و

فقر به آن خانه راه نیابد✨

📚 بحرالغرائب ۴۱

 

#آسانی_اسباب_رزق

🌸✨ آیه ۳۱ یونس را بر ورق

بنویسد و بر خرقه کبودی بپیچد

و بر بازوی راست بندد اسباب

رزق بر وی آسان شود✨

📚 تحفة الاسرار ۳۲۶

 

#نظافت_و_روزی

🌸✨ امام علی ؏ ؛

اتاق‏‌هاى خود را از تار عنكبوت تميز

كنيد زيرا باقى گذاشتن آن در

خانه فقر می‌آورد✨

📚 وسائل الشیعه ۵۷۵/۳

 

#امان_از_فقر_و_پریشانی

🌸✨ هرکس در هر چهار رکن

خانه خود ۱۰۰ بار 《یا رَزّاق》

بخواند پریشانی و عسرت و

فقر به آن خانه راه نیابد✨

📚 بحرالغرائب ۴۱

دعا افزایش رزق و روزی

از این که از سایت علوم غریبه دیدن فرمودید بسیار خردسند هستیم.🌸✨

خوب کمی توضیحات برای شما د رمورد افزایش رزق و روزی میدهیم✨ :

اینکه برای اینکه در زمینه رزق و روزی دعاهای بالا مستجاب شود و یا تاثیر گذار باشد شما حتما باید ابتدا به این اعمال و دعاهای اعتقاد قلبی داشته باشید.

و پس از اینکه اعتقاد قلبی پیدا کردید با ایمان و نیت خالص انجام دهید حتما نتیجه خواهید گرفت.

میتوانید مقاله ای را در مورد گرفتن نتجه درست از حاجات را مطالعه فرمایید با کلیک در اینجا📚