پاورپوینت درس ۶ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف

پاورپوینت درس ۶ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( پیامد های جهان اجتماعی )


این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش در ۲۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و با کیفیتی بالا و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است مناسب …

کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

فهرست

مقدمه۱

کشت ذرت۲

سویا ۵

تقسیم بندی فهر ۷

شرح مراحل رویشی ۷

شرح مراحل زایشی۸

کنجد۹

بادام زمینی ۱۰

گندم ۱۴

مراحل تولید بذر ۱۵

دورگ گیری گندم ۱۷

مراحل تولید ژرم پلاسمای جدید گندم ۱۸

افات گندم۲۱

علفهای هرز گندم و مبارزه انها ۲۲

تسطیح اراضی۲۳

گوجه فرنگی۲۴

مارچوبه ۲۵

هندوانه ۲۸

یونجه۳۱

کالیبراسیون سمپاشها ۳۶

بررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز لوبیا چشم بلبلی ۳۹

کنترل علفهای هرز مزارع گندم۴۱

گروه بندی علفهای هرز ۴۲

روشهای مبارزه با علفهای هرز گندم۴۳

تفاوتهای گندم وجو ۴۵

تفاوت گندم وجوبا یولاف وحشی در زمان مبارزه۴۵

تفاوت گندم وجوبا فالاریس در زمان مبارزه ۴۶

تفاوت گندم وجوبا چچم در زمان مبارزه ۴۶

تفاوت گندم وجوبا دم روباهی ۴۶

تفاوت گندم وجوبا برموس۴۷

بررسی اثر علف کشها روی علف های هرز گل مریم ۴۸

ارزیابی زمان ومیزان مصرف علف کش متری بوزین ۵۱

علفهای هرز مزارع ذرت ومبارزه با انها ۵۳

علفهای هرز ذرت ۵۴

عوامل رشد گیاهان۵۵

نقش عناصر غذایی در گیاه و علایم کمبود ان۵۶

ازمون خاک۵۷

شیمی خاک ۵۹

معرفی بخش اب و خاک۶۲

طرح کاشت گل رز ۶۴

افات گیاهی ۶۷

کرم ساقه خوار ذرت۶۷

پروانه تک نقطه ای نیشکر ۶۸

شپشک ارد الوی جنوب ۶۹

شپشک استرالیایی۷۰

پروانه مینوز برگ مرکبات ۷۰

مگس زیتون۷۱

کنه تارتن ۷۱

کنه گالی نمدی مو۷۳

کنه مرکبات جنوب ۷۳

اموزش تهیه اسپان قارچ۷۴

۷۵PDAطرز تهیه

بخش فنی مهندسی۷۷

ابیاری ۷۷

ماشینهای کشاورزی ۷۷

 

 

مرکز تحقیقات کشاورزی صفی ابادحدود ۴۴سال است در منطقه فعالیت دارد.شامل تعدادی موسسه به شرح زیرمیباشد:                                                                        

۱-تحقیقات اصلاح وتولید نهال وبذر:این بخش هرساله حدود ۲۰-۴۰طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف به زراعی وبه نژادی اجرا می شود.پروژه های موردفعالیت در این بخش عبارتند از :نباتات علوفه ای،دانه های روغنی ،حبوبات،سبزی وصیفی ودرختان میوه(انگور وخرما).

۲—تحقیقات تک محصولی:

این بخش همزمان با تاسیس مرکز ومشخص شدن پتانسیل بالای تولید چغندر قند در استانفعالیت خود را در زمینه تعیین تاریخکاشت ومقایسه ارقام وروش ابیاری ودیگر   فعالیتهای به زراعی وبه نژادی اغاز نموده است.

۳-تحقیقات گیاه پزشکی:

این بخش در زمینه مبارزه با علفهای هرز وکنترل افات وبیماریهای گیاهی فعالیت دارد وتاکنون بیش از۱۲۰طرح تحقیقاتی در زمینه های بیولوژی افت وتعیین زمان مبارزه  اجرا می شود .

۴—تحقیقات اب وخاک:

طرحهای این بخش در زمینه های تغذیه نباتات وبررسی مسایل خاک وتجزیه گیاه است.

۵—تحقیقات فنی ومهندسی :

در سه پروژه فعالیت دارد:

ابیاری زه کشی وماشین الات کشاورزی وصنایع غذایی وتبدیل فراوردههای            کشاورزی می باشد .دو موسسه تحقیقاتی دیگر نیز در این مرکز فعالیت دارند که شامل :موسسه تحقیقاتی امور دامی ومنابع طبیعی هستند.

                                                                            

کشت ذرت

طرح مقایسه ارقام ذرت:

هشتاد هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت این محصول است که سعی بر ان است تا سال ۹۰به صد هزار هکتار برسد .طرحهای اجرایی به دو صورت می باشد:

۱-به نژادی :هدف از این طرح پیدا کردن ارقامی است برای جایگزینی ،به منظور

بازدهی بیشتر وعملکرد بهتر که البته این طرحبرای انواع غلات صیفی جات ودام هم اجرا می شود.

۲-به زراعی : هدف از این طرح پیدا کردن روشهایی برای دستیابی به بازدهی بیشتروبهترمحصول است مثل روشهای ابیاری سیفونی وابیاری قطره ای ویا ابیاری تحت فشارویا استفاده از انواع کود های شیمیایی وحیوانی وسبز اشاره کرد.

اولین طرح مورد ازمایش:

ازمایش به نژادی سه بار تکرار ارقام دیر رس مختلف ذرت:

در این طرح ما سه بلوک داشتیم که در هر کدام از بلوکها ۲۹ ذرت کشت کردیم به این صورت که هر بلوک از تعداد زیادی جوی وپشته  تشکیل شده بود که روی هر پشته هم از تعدادی گودال با عمق کم وگو دالهای  هدو پشتهی کنار هم توسط یک رقم مشخص از ذزت کشت شد که درون  یک پاکت در ابتدای ردیفها به صورت یکی در میان قرار داده شده بود.

درون هر گودال چهار بذر قرار دادیم وپس از اتمام کشت ،روی بذرها را با کمی خاک پوشاندیم البته روی انها نباید با خاک زیادی پوشانده شود تا به جوانه زنی بذر اسیبی واردنشود ،بهترین عمق کاشت برای ذرت ،به اندازه سه یا چهار برابر قطر بزرگترین ذرتروی ان خاک بریزیم.

طرح مقایسه ی لاینهای نیمه خالص ذرت(طرح ژنوتیپی):

اجرای این طرح هم مانند طرح به نژادی به صورت کاشت بذر در ردیفها انجام میشودبا این تفاوت که این بار هر پاکت بذر مخصوص یک ردیف بود  وپاکت بذری که درد ابتدای ردیف قرار داده شده بود تمام بذرش در همان ردیف کشت میشد .ظاهرا هدف از اجرای این طرح تعیین انواع ژنوتیپهاویا فنوتیپهای مختلف ذرت بود ولی به این دلیلکه تصمیم کارشناسان بر اجرای دیگری بود واشکال در انجام ان پیش امد توضیحات بیشتری در مورد ان داده نشد.

دلایل تکرار  در طرح:

  معمولا دو نوع خاک در محیطهای کشت وجود دارد که به انها خاکها مرده وزنده گفته می شود که خاکهای مرده کیفیت مطلوبی نداشته وضعیف میباشندکه یکی از ذلایل ایجاد این خاکها سمپاشی خاک میباشدوبر عکس ان خاکهای زنده از کیفیت بالایی برخورداند ویکی از دلایل تکرار در طرح ازمایشی وجود همین قطعات مختلف مرده وزنده خاک است وپیدا کردن قطعات مناسب برای کاشت است.

دلیل کاشت تصادفی بذور :

نباید یک نوع بذ ردر بخش مطلوب وغنی مزرعه قرار گرفته ونوع دیگر بذر  همیشه در بخش فقیرقرار گیرد وبه طور کلی شاید بتوان گفت :این روش کاشت یکنوع روش امتحان بذر است برای اینکه ببینیم ایا بذری که در بخش غنی زمین عملکرد بالایی داشته  میتواند همان عملکرد را در بخش فقیر زمین داشته باشد یا نه؟

نتایج طرح:

۱-اثر بلوک:تعداد تکرار ویا تعداد بلوکها که هر چه این تکرار بیشتر باشد دقت کار بالا رفته وتعداد خطا کاهش یافته ونتنیجه بهتری به دست میاوریم

۲-اثر تیمار :نوع ارقام بدست امده در نتیجه بدست امده موثر میباشد .

۳-اثر اشتباهات از مایشی :موارد متعددی را میتوان نام برد مثل قوی یا ضعیف بودن زمین و تغییراتی در وزن بذور در اثر تعویض ترازو ویا اندازه گیری طول برگها و…..ویکی از راههای کاهش اشتباهات ازمایشی این است که این گونه عملیات توسط یک فرد انجام شود تا تعداد خطاها یش کمتر باشد .

زمان ابیاری زمین :

ابیاری عمدتا بصورت  نرمال وهفتگی انجام میگیرد یعنی بعد از اینکه اب به اندازه ۷۰میلی متر اب از سطح تشتک تبخیر ،تبخیر شد ،ولی در شرایط تنشهای ابی بعد از تبخیر ۱۰۰-۱۱۰میلی متر اب انجام میشود.

 

سویا                  Glyine   max

مبدا سویا را اسیای شرقی میدانند .دانه های ان حدود ۱۸%روغن خورااکی بسیار مرغوب و۳۵-۵۰%پروتیین میباشد .گیاهی یک ساله است که ساقه های ان معمولا راست وبا انشعاب های زیاد است .هر برگ معمولا از سه برگچه تشکیل شده که دارای انتهایی نسبتا باریکند .میوه سویا نیام یا پیله است که به صورت مجتمع به ۱۵-۳ عدد روی ساقه های کوتاه می باشد .هر نیام دارای ۲یا ۴ دانه می باشد .با توجه به ارقام مختلف ان ازاوایل بهار تا اواسط تابستان کشت میشود نسبت به طول روز وشب حساسیت نشان می دهند در نتیجه برای هر منطقه ای با توجه به عرض

جغرا فیایی منطقه باید رقم مناسب را به کار برد .برای عرض جغرافیایی ۴۲ رقم های ۵،۶،۷را مناسب میدانند .

مشکل کشت سویا در خوزستان :

سویا جزء لگوم است وتونایی تثبیت ازت را دارد این کار توسط باکتریهای که در ریشه قرار دارند انجام میگیرد باکتریهایی که با سویا همزیستی دارند  ریزوبیوم ،

جاپونیکوم میباشند. کمبود ازت روی رشد زایشی اثر سوء دارد وباید در صورت وجود این مشکل به خاک کود سرک میدهند.

بیماریها وافات:

از جمله بیماریهایی که گیاه در اول رشد با مواجه می شود بیماریهای ناشی از قارچ های خاکزی می باشد .از جمله میتوان بوته میری را نام برد که بعضی ارقام به ان حساسند .رقمهایی که دارای شاخ وبرگ زیادند محیط را برای افات فراهم می کنند .

بعد از سبز شدن گیاه معمولا مشکل مینوز را داریم .موش نیز قادر است در تمام مراحل رشد ی به گیاه خسارت وارد کند ،موش دقیقا جایی را که با کپسول ارتباط

دارد خسارت می زندو در جایی که معمولا خسارت زیاد است گیاه به مرحله رسیدگی نمی رسد وسبز باقی می ماند وبرگها ضخیم میشوند.

سویا شامل دو تیپ رشدی است محدود و نامحدود .رشد محدود به رقمی گفته می شود که در ان فاز رویشی وزایشی از هم جدا هستند ورشد نا محدود یک حالت اورلب بین دو فاز وجود دارد یعنی ابتدا رشد رویشی انجام میشود وزمانی که هنوز این رشد تکمیل نشده فاز زایشی اغاز شده وهر دو فاز همراه با هم پیش می روند .

تفاوت بین گیاهان رشد محدود ورشد نا محدود :

در ارقام رشد نا محدود جوانه انتهایی در بالای بوته دیده می شود وچون رشد برگها از پایین به بالا انجام می شود برگهای بالایی کوچکتر از پایینی هستند وبه همین ترتیب ظهور گلها در پایین بوته سریعتر از بالا اغاز میشود ودر نتیجه در حالی که هنوز در بخش بالای گیاه گل وجود دارد در بخش پایین غلاف ها ویا کپسول های میوه تشکیل میشوند وبدین ترتیب مراحل مختلف رشدی گیاه را می توان بطور همزمان روی یک ساقه مشاهده کرد.

در گیاهان رشد محدود جوانه انتهایی در پایین قرار دارد و برگها روی ان قرار گرفته و ان را پوشانده اند در این رشد گیاه یکباره به گل رفته وتشکیل گلها از وسط بوته اغاز شده وبه دو سمت بالا وپایین ادامه پیدا می کند وگاهی دوران گلدهی با یکی دو روزاختلاف انجام گیرد در اینجا برگهای بالایی یا پایینی از نظر اندازه اختلاف زیادی با همندارند .


دانلود کارورزی ۳ کنش پژوهی رشته: مشاور فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: ۲۰ فهرست مطالب چکیده مقدمه ویژگی‌های من تصویری از معلم بودن خود شیوه‌ی تدریس خود تحلیل موقعیت طرح مسئله ۱ جلسات توجیهی طرح مسئله ۲ طرح مسئله ۳ گزارش پایانی پیشنهادات و انتقادات خلاصه‌ای از وضعیت مدرسه منابع چکیده: پس از تکمیل بخش‌نامه‌های کارورزی و رسیدن آن‌ها به دست دانشجویان کارورزی آغاز شد. پس از طی مراحل اداری اعم از دریافت معرفی‌نامه از دانشگا …

</div