85میلیون تومان عیدی 60 کارگر، معطل امضای رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

85میلیون تومان عیدی 60 کارگر، معطل امضای رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
به نظر می رسد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درباره استخدام نیروهای شاغل در بخش مالاریای شبکه بهداشت شهرستان چابهار توضیح و گزارش قابل قبولی به مراجع بالاتر از جمله دیوان محاسبات کشور نداده است زیرا با وجود انجام مراحل مقدماتی برای پرداخت …. عیدی معوقه هنوز رییس این دانشگاه با پرداخت موافقت نکرده است.

85میلیون تومان عیدی 60 کارگر، معطل امضای رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

به نظر می رسد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درباره استخدام نیروهای شاغل در بخش مالاریای شبکه بهداشت شهرستان چابهار توضیح و گزارش قابل قبولی به مراجع بالاتر از جمله دیوان محاسبات کشور نداده است زیرا با وجود انجام مراحل مقدماتی برای پرداخت …. عیدی معوقه هنوز رییس این دانشگاه با پرداخت موافقت نکرده است.
85میلیون تومان عیدی 60 کارگر، معطل امضای رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

خرید بک لینک رنک 8

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author