70درصد تیم بیش از 70درصد توانشان را گذاشتند/ برگی‌زر: شکست صبا از سپاهان سخت‌تر بود

70درصد تیم بیش از 70درصد توانشان را گذاشتند/ برگی‌زر: شکست صبا از سپاهان سخت‌تر بود
مدیرعامل باشگاه پدیده خراسان گفت: پیروزی برابر صبا سخت‌تر از پیروزی اول فصل تیم برابر سپاهان بود چراکه شناختی که رفته رفته تیم‌ها از هم پیدا می‌کنند، کار را بسیار دشوار می‌کند.

70درصد تیم بیش از 70درصد توانشان را گذاشتند/ برگی‌زر: شکست صبا از سپاهان سخت‌تر بود

مدیرعامل باشگاه پدیده خراسان گفت: پیروزی برابر صبا سخت‌تر از پیروزی اول فصل تیم برابر سپاهان بود چراکه شناختی که رفته رفته تیم‌ها از هم پیدا می‌کنند، کار را بسیار دشوار می‌کند.
70درصد تیم بیش از 70درصد توانشان را گذاشتند/ برگی‌زر: شکست صبا از سپاهان سخت‌تر بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author