چرا مجیدی در تمرین استقلال عدد”6″ را نشان داد؟

چرا مجیدی در تمرین استقلال عدد”6″ را نشان داد؟
عکسی از فرزاد مجیدی به دست آمده که او در تمرین استقلال عدد” 6″ را نشان داده است.عکس :امیرحسین خیرخواه

چرا مجیدی در تمرین استقلال عدد”6″ را نشان داد؟

عکسی از فرزاد مجیدی به دست آمده که او در تمرین استقلال عدد” 6″ را نشان داده است.عکس :امیرحسین خیرخواه
چرا مجیدی در تمرین استقلال عدد”6″ را نشان داد؟

آپدیت نود 32 ورژن 8

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author