57 هزار سکو پذیرای پرسپولیسی‌ها

57 هزار سکو پذیرای پرسپولیسی‌ها
با شکل سکوهای جدید استادیوم‌های آزادی امروز حداکثر 57هزار هوادار می‌توانند پرسپولیس را در دومین بازی تیمشان همراهی کنند.

57 هزار سکو پذیرای پرسپولیسی‌ها

با شکل سکوهای جدید استادیوم‌های آزادی امروز حداکثر 57هزار هوادار می‌توانند پرسپولیس را در دومین بازی تیمشان همراهی کنند.
57 هزار سکو پذیرای پرسپولیسی‌ها

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author